Propostes de futur

Per Mónica Oltra, Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives
El passat 2 d’abril Mónica Oltra va participar a una trobada organitzada pel diari Información d’Alacant i Global Omnium amb la següent xarrada:

Ara fa quatre anys Compromís es va presentar a les eleccions autonòmiques amb un lema, “Amb valentia”, que era tota una declaració d’intencions. No era un simple eslògan de campanya. La valentia constitueix el nostre ADN i així ho hem demostrat en els governs i en els parlaments.

Connectava també amb la valentia demostrada durant vuit anys d’oposició en les Corts, on ens vam caracteritzar per haver fet una denúncia sistemàtica del règim que el Partit Popular havia instal·lat en les institucions i, de pas, vam posar un espill polític que reflectia una imatge acomodatícia en altres formacions que resultava molt descriptiva.

Ara fa quatre anys, contra viento y encuestas, Compromís, amb el suport d’una ciutadania també valenta, va ser decisiu per a desallotjar a la dreta del Govern de la Generalitat i dels principals ajuntaments de la Comunitat.

La conseqüència política més rellevant va ser la conformació d’un govern que jo pense que no s’ha valorat amb l’entitat que mereix. Era tanta la necessitat d’aplicar polítiques d’higiene democràtica que en menys d’un mes es va formar un Consell sense precedents en la història de l’autogovern valencià:

Per una banda una coalició de partits, bregada en l’oposició parlamentària i amb experiència en governs municipals però sense cap experiència prèvia en el Govern autonòmic, per una altra banda un partit acostumat a governar amb majories absolutes, que feia 20 anys que havia perdut les eleccions i que, a més, havia obtingut els pitjors resultats de la seua història, i per si això fóra poc, com entre les dos formacions no es tenia majoria absoluta, amb el suport extern d’un tercer partit, acabat d’arribar a l’ecosistema polític i sense cap experiència ni en l’activitat parlamentària ni en la gestió. I tot això amb una societat en emergència social, democràtica i econòmica i un govern d’Espanya del signe contrari sotmetent a una asfíxia indecent al govern valencià i, per tant, a les ciutadanes i ciutadans.

Esta realitat que acabe de descriure era inèdita no solament en la Comunitat Valenciana, sinó també en la resta d’Espanya i, encara avui, no té cap analogia equiparable.

Si es fixen, he descrit el panorama perfecte per a una legislatura que s’instal·lara en la inestabilitat, un govern en precari i, en definitiva, una impossibilitat pràctica de dur a terme una acció de govern seriosa.

Doncs bé, com tots vostés saben, este ha sigut el govern més estable de la història de la Comunitat Valenciana (ni un govern va durar més de dos anys, el nostre n’ha durat quatre, amb l’única excepció d’una Consellera que va ser nomenada ministra), s’ha produït una activitat legislativa sense precedents, amb l’aprovació de 96 lleis (69 lleis i 27 decrets-llei, 31 més que la legislatura més prolífica, la setena), alguna d’elles pionera en Espanya i homologable a algunes de les més avançades d’Europa, s’han aprovat els quatre pressupostos en temps i forma, sent dels pocs governs autonòmics del canvi que ho han fet, la fòrmula “A la valenciana” s’ha convertit en un exemple de diàleg, bona gestió, honradesa i restauració i ampliació de drets.

Durant estos quatre anys s’ha produït allò que algunes denominàvem una transició amable i una revolució tranquil·la que ha tingut com a conseqüència avanços inqüestionables en àmbits molt diversos. Per posar només tres exemples, que tenen relació directa amb les idees que són “marca de la casa” Compromís i tenen relació directa amb els eixos del Pacte del Botànic:hem rescatat persones.

Per posar un sol exemple, però molt significatiu: en 2014, l’informe de l’associació estatal de directores i gerents de serveis socials situava la Comunitat Valenciana en l’últim lloc del rànquing, amb una puntuació de 0,6 sobre 10 i qualificava de ”irrellevant” el desenvolupament dels Serveis Socials en la nostra comunitat. En l’informe de 2018, la mateixa associació parla d’un “creixement espectacular per tercer any consecutiu de les persones ateses” i d’una “tendència molt positiva” que permetrà entrar en plena atenció a les persones en situació de dependènciaen menys de dos anys.

Hem lluitat contra la corrupció i hem apostat fortament per la transparència: per citar només un exemple, l’Informe sobre Espanya d’avaluació de les reformes estructurals elaborat per la Comissió Europea el passat febrer destaca que “Espanya encara no compta amb una estratègia nacional per evitar la corrupció, però s’han creat plans de prevenció i agències de lluita contra la corrupció en la Comunitat Valenciana i en Madrid” i també destaca la regulació dels conflictes d’interessos de la Comunitat Valenciana, Navarra i Aragó. Europa, que abans ens multava, ara ens posa d’exemple.

Hem apostat per l’economia productiva, sostenible, que garanteix les inversions honrades amb regles de joc clares, amb garantia de lliure competència sense peatges i que, a més, genera ocupació. Això explica que en 2018 la Comunitat Valenciana fóra la quarta comunitat autònoma amb major inversió estrangera en 2018, amb més de 965 milions d’euros. Per cert, que des dels anys 90 no s’havia registrat un augment inversor en dos anys consecutius.

Son tres simples pinceladas que sirven de muestra del cambio de rumbo descomunal que se ha llevado a cabo en esta legislatura, pero todos ustedes y todas ustedes conocen muchos otros ejemplos. Todos los indicadores, absolutamente todos, coinciden en señalar que ahora, en la Comunitat Valenciana, se vive mejor y que esta mejoría no guarda relación directa con la mejoría general, puesto que en muchos aspectos los avances van muy por delante del resto o incluso despuntamos en aspectos en los que nunca lo habíamos hecho.

Pero conviene enmarcar el contexto político en que se inició la legislatura, porque este simple ejercicio de memoria ayuda a comprender por qué la Comunitat Valenciana está llevando a cabo un camino propio, no homologable a otras comunidades autónomas.

Las elecciones autonómicas y municipales de 2015 continuaron una ola de cambio político profundo que se había iniciado un año antes, en las europeas de 2014, donde el plácido panorama electoral español tembló ante una nueva realidad electoral plural, diversa, que estaba marcando el fin del ciclo político de la transición española.

La era de los grandes partidos hegemónicos y de las mayorías absolutas había tocado fondo. También la de las gestiones perversas de la crisis, que socializaban los perjuicios, cercenaban derechos y se cebaban en las clases medias y las personas más frágiles y vulnerables.

En este contexto, en 6 de las 13 comunidades autónomas en que hubo elecciones se produjo un cambio político. Pero de todas ellas, solo la Comunitat Valenciana abordó cambios en profundidad como los ejemplos anteriores o algunos otros como pueden ser la devolución de derechos confiscados, el retorno a lo público de prestaciones previamente privatizadas, emprendiendo un camino inverso a la privatización de servicios públicos por primera vez en España, me atrevería a decir, en Europa, el saneamiento de instituciones esquilmadas, como IFA o Feria Valencia. Por cierto, ayer mismo quedó resuelta la deuda de IFA con la Generalitat, que fue uno de los grandes problemas que tuvo que afrontar la conselleria de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo hace cuatro años y que ahora, gracias al plan de reestructuración que hemos impulsado, Alicante volverá a contar con un recinto ferial saneado y competitivo.

La gestión de la ruina en diferido símbolos del despilfarro, la mala gestión y la vergüenza ante Europa, como por ejemplo la Ciudad de la Luz, la pacificación y ordenación del sector del comercio, tan importante para esta ciudad y esta provincia, acordando unos horarios y unas aperturas justas tanto para los intereses de las empresas como, sobre todo, para los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, la puesta en funcionamiento de un proyecto como “Xarxa llibres” que va mucho más allá de la aparente gratuidad de los libros de texto porque es un símbolo de pedagogía social y economía circular, la bajada en un 15% de las tasas universitarias para, junto con el aumento y diversidad de las becas, garantizar que ningún estudiante se quede sin poder ir a la Universidad por falta de recursos económicos, el establecimiento paulatino de la educación infantil de cero a tres años en el sistema público (en este momento ya hay 4.700 plazas en la provincia de Alicante, repartidas en 240 aulas), proyecto que enlaza con la ILP que Compromís impulsó en 2014 y que el PP, con su mayoría absoluta en les Corts, ni siquiera tramitó, la eliminación de los copagos confiscatorios y los copagos sanitarios para personas con discapacidad y personas mayores, la lucha infatigable contra la pobreza y la exclusión social a través de herramientas como la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que se ha convertido en referente de otras comunidades autónomas, como Canarias, Aragón o Castilla-La Mancha, cuyos gobiernos la están adoptando como modelo.

En resumen, tanto por la composición del gobierno, como por la profundidad de los cambios, como por la fortísima apuesta por la transparencia, así como los inmensos campos de minas y ruinas en diferido a que nos hemos enfrentado, este Consell se ha convertido en una anomalía democrática

A mi me gusta hablar de que en la Comunitat Valenciana se ha producido un pequeño milagro que algunos observadores no han dudado en equiparar a Portugal como los dos únicos ejemplos del sur de Europa que están afrontando con valentía las consecuencias de una gestión perversa de la crisis y, al mismo tiempo, ampliando derechos, generando estabilidad y consensos y trabajando por y para las personas.

¿Cuál es, entonces, el hecho diferencial que ha puesto a la Comunitat Valenciana en el mapa de la dignidad, del trabajo bien hecho, de la creación de empleo o de la estabilidad política? En mi opinión, ese hecho diferencial tiene nombre de valor: se llama Compromís.

Si he hecho todo este repaso no es ni por autocomplacencia ni por exceso de satisfacción. Cualquiera que me conozca sabe que ninguno de estos impulsos me mueven. Más bien al contrario, suelo ser muy autocrítica y muy autoexigente.

Lo he hecho simplemente porque conviene recordar que en estos cuatro años nos hemos dejado la piel para mejorar la vida de las personas, acabando con los recortes en servicios públicos y cambiando los privilegios de unos pocos por la ampliación de derechos de todos y todas. Y lo hemos hecho arremangándonos y tomando partido hasta mancharnoss, afrontando los problemas desde su origen y abordando las reformas en profundidad, en todo su calado.

En Compromís no tenemos más patrimonio que nuestra palabra. Por eso no prometimos asaltar el cielo sino mejorar la vida de las personas en la tierra. Y tampoco hemos hecho anuncios para buscar noticias, sino que hemos procurado construir un relato de pequeños cambios, de reformas irreversibles, de pequeñas revoluciones. Preferimos el compromiso a la promesa y por eso es tan importante la rendición de cuentas acerca de los compromisos adquiridos.

Por eso creo, sinceramente, que la presencia valiente de Compromís en las principales instituciones de la Comunitat Valenciana ha marcado un ritmo y ha impulsado unas acciones políticas imposibles de concebir sin esta presencia.

Por decirlo en términos más gráficos, en Compromís no nos dedicamos a la chapa y pintura, a las maniobras cosméticas, sino a la reparación o sustitución del motor o si es el caso o incluso nos planteamos si quizás haya que cuestionar el propio vehículo.

Desde esta convicción abordamos una nueva convocatoria electoral sabiendo que queda mucho por hacer, muchas injusticias que atender, muchas personas a las que ayudar. La abordamos con el convencimiento de que muchas personas y familias merecen vivir mejor y nos comprometemos a seguir trabajando para que eso sea posible.

También por eso seguiremos trabajando para poner la economía al servicio de las personas, y no al servicio de los intereses de una minoría privilegiada. Una economía, además, basada en rigurosos criterios de sostenibilidad ambiental y respeto al territorio, diversificada y garante de los derechos de las personas. Cuando hablamos, además, de diversificar la actividad económica, nos referimos a huir de modelos pasados que lo apostaban todo a una única ficha. La industria turística, por ejemplo, es un ejemplo de este hecho.

Alicante merece mayor diversidad en una economía que, sin perder el valor que aporta este sector en todos los ámbitos, atraiga más sectores vinculados a un futuro que ya es presente.

La cultura, por ejemplo, además de ser una inversión en talento y en futuro a largo plazo, es también un motor económico de primer nivel y, además, con una planificación adecuada y una visión estratégica, sirve para la recuperación del patrimonio y la dinamización del entorno, más allá de la creación de empleo y de generación de riqueza material y, en este caso, también espiritual. Un elemento emblemático de este hecho es el Cinema Ideal de esta ciudad, actualmente en manos privadas y con un alto grado de abandono, y que recuperaremos como sede del Institut Valencià de Cultura en Alicante.

Pero hay muchos más ejemplos de diversificación de la economía propios del siglo XXI en los que Alicante puede jugar un papel protagonista. Por poner solo dos ejemplos, por una parte todas las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, un sector estratégico que nos puede situar a la cabeza del desarrollo de la industria digital y atraer inversiones; y por otro, las que se derivan de la sociedad de los cuidados, con todo su potencial en creación de puestos de trabajo estables, bien remunerados y no deslocalizables. En este caso, además, hay que añadir el retorno económico generado y la fuerte apuesta por la investigación aplicada a este sector, con un gran potencial tecnológico. En el primero de los ejemplos la apuesta de Compromís para que Distrito Digital esté ubicado exclusivamente Alicante es clara, porque es una oportunidad y puede convertirse en un gran proyecto.

Esta iniciativa debe estar ligada a desarrollos universitarios, en diálogo con el tejido empresarial y con un mapa de desarrollo estratégico transparente y sostenible, con una apuesta fuerte en políticas de responsabilidad social con el territorio en el que se ubica. Por ello hemos exigido el máximo rigor, transparencia, claridad de objetivos y planificación, para que esta apuesta no corra ningún riesgo posterior de deslocalización como ha sucedido, por ejemplo, con la Agencia Valenciana de la Innovación.

A estos proyectos hay que añadir también toda la actividad económica no computada pero que debería ser computable, basada en las actividades reproductivas, que no productivas. Desde la Cátedra de Economía Feminista que se creó el año pasado se está estudiando el impacto que podría tener sobre el PIB todas las actividades tradicionalmente domésticas vinculadas a la crianza, los trabajos reproductivos o los cuidados familiares. El fruto de este trabajo nos permitirá en el futuro abordar con rigor y mayor conocimiento de causa nuevos modelos económicos que tengan en consideración los trabajos invisibles realizados habitualmente por mujeres que la economía tradicional no suele valorar.

Decía antes que el turismo es una actividad económica de primer orden en la Comunitat Valenciana. Y lo es particularmente en la provincia de Alicante. Saben que hemos dedicado un gran esfuerzo y trabajo a su promoción y a su desestacionalización, que es el gran reto de futuro de la industria turística. Pero esta promoción de la industria turística, como de cualquier otra actividad económica o empresarial, debe tener en cuenta la necesaria dignidad y respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores y crear empleo de calidad. Por ello seguiremos trabajando para mejorar la situación de “las kellys”, garantizar la protección laboral de las trabajadoras y trabajadores de este sector y de otros sectores importantes de la economía alicantina, como es el del calzado y la situación laboral de las aparadoras. Fíjense, por cierto, que la precariedad y la exclusión suelen tener rostro, fundamentalmente, de mujer, pero esto formaría parte de otra conferencia.

También trabajaremos para que la industria del turismo sea una actividad no depredadora de los recursos naturales que son, por otra parte el principal elemento de atracción turística. No podemos caer en la contradicción de destruir las causas que originan la actividad turística como consecuencia, precisamente, de esa propia actividad. Este necesario cuidado de los recursos naturales, del entorno, esta transición ecológica de la economía, es una guía política de primer orden para Compromís.

En muchas ocasiones hablo de descarbonizar la economía y ya, de paso, si me lo permiten, descabronizar la política. Después volveré un poco a esto último. Descarbonizar la economía, desde mi punto de vista, implica ser conscientes de que el cambio climático es, ya, el problema más importante al que nos enfrentamos la humanidad en este momento.

No es un futurible. Es una realidad incómoda y es, también, la causa de movimientos migratorios, acaparación de bienes y de recursos naturales que están en el origen de algunos conflictos bélicos, acumulación de capitales, expulsión de poblaciones y esquilmación de tierras.

Cualquier política económica mínimamente decente debe tener como guía el impacto ambiental que se derive de ella y cualquier política que no piense en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones debe tener la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades máximas y abordarlo de manera radical. En Compromís eso lo tuvimos claro desde el principio, introduciendo incluso la denominación “cambio climático” en una de las consellerias y será uno de los principales ejes de la próxima legislatura.

La lucha contra el cambio climático debe abordarse desde ópticas muy distintas. Desde las grandes medidas acordadas, por ejemplo, en el Acuerdo de París de la Conferencia sobre el Clima de 2015, con el que estamos firmemente comprometidos y comprometidas, hasta el cambio de hábitos y costumbres. Y se puede y se debe impulsar este cambio de ámbitos desde el gobierno a través de medidas que, aparentemente y por ellas mismas, no parece que tengan relación directa con el medio ambiente.

Por ello promoveremos medidas económicas cuya repercusión va mucho más allá de la mera economía, como la paulatina reducción de la jornada laboral hasta las 32 horas en 2025. Este objetivo permitirá:

Incrementar la productividad de la economía valenciana,generar más puestos de trabajo, favorecer la conciliación familiar y el bienestar físico y mental, y como consecuencia de lo anterior, contribuirá a la lucha contra el cambio climático, porque más tiempo para conciliar implica un estilo de vida menos intensivo en recursos y con menos desplazamientos.

Para alcanzar este objetivo se creará un nuevo programa de ayudas, consensuado con los agentes sociales, a través del cual LABORA (el antiguo SERVEF) subvencionará a las empresas que reduzcan su jornada de forma progresiva sin afectar al número ni al salario de sus trabajadores y trabajadoras.

Este programa se complementará con ayudas para la contratación de parados y paradas de hasta 20.000€, siempre que el objeto de esta contratación sea el producto de haber repartido la carga horaria del trabajo en las mismas condiciones.
Con esta medida se puede conseguir que trabaje más gente y que, al mismo tiempo, el trabajo sea de mayor calidad y mejore también la calidad de vida de las personas y del entorno.

Transición ecológica de la economía, economía al servicio de las personas, generación y redistribución justa de la riqueza, creación de empleo digno y respeto por los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, una economía al servicio del bien común, puesta en valor de la economía reproductiva ocultada e invisibilizada por la productiva. Así entendemos la economía. Esta es, para Compromís, la ECONOVIDA.

Una economia que no tinga en el centre del seu interés el benestar de les persones és una economia sense ànima que acabarà fracassant però que abans provocarà molt de patiment. Igual passa amb la política. Per a nosaltres la política ha de servir per millorar la vida de la gent, la seua felicitat de cada dia.

Per això és tan important en política la sinceritat, ser conseqüents, complir els compromisos o poder explicar les causes que han impedit o han dificultat el seu compliment. En el cas de Compromía ens resulta fàcil, perquè no ens devem a ningú més que a la nostra terra i a la nostra gent. I partim d’una radicalitat democràtica que ens fa imparables.

Esta radicalitat, que ens deixa lliures d’hipoteques, ens permet dir en València, ací en Alacant, en Madrid o en Brussel·les, les mateixes coses en defensa dels interessos de la nostra terra i de les persones.

Ens permet votar en Madrid a favor de la instal·lació en Alacant de l’Agència Europea del Medicament, o que esta Ciutat siga la seu única de l’Agència Valenciana de la Innovació, o continuar exigint en Brussel·les la protecció dels cítrics i l’activació, si cal, de la clàusula de salvaguarda.

Ens permet alçar la veu en defensa de les llauradores i els llauradors i l’ús racional de l’aigua que fan, molt particularment en esta comarca, en les comarques del Vinalopó i, especialment en la Vega Baja; ens permet seguir reclamant una xarxa de dessalinitzadores per evitar restriccions d’aigua potable d’ús humà, així com inversions per poder utilitzar aigua de dessalinitzadores o dessalobradores en cas de necessitat. Ens permet exigir en qualsevol lloc la supressió del “tasazo”, que suposa un colp impossible d’assumir pels regants del sud de la província. Ens permet exigir unes finançament just i constitucional per a la Comunitat Valenciana alhora que hem denunciat i seguirem denunciant el maltracte sistemàtic que rep la província d’Alacant en els pressupostos generals de l’Estat.

Per això la diputada i els diputats de Compromís, igual que els nostres senadors, es van plantar en les Corts Generals quan alguns volien vendre’ns uns idíl·lics pressupostos que, en la pràctica, seguien marginant esta província.

I per això l’exigència d’un tracte just per a la nostra comunitat i la reparació de la discriminació històrica de la província d’Alacant, formarà part del paquet polític que el grup parlamentari de Compromís posarà damunt la taula en la negociació del nou govern d’Espanya.

No poden ser beneficiosos per a la Comunitat Valenciana uns pressupostos que marginen una de les parts d’esta comunitat i per això seguirem exigint les inversions i el finançament que ens correspon, però també que estes inversions i este finançament es distribuïsquen de manera equilibrada en la nostra comunitat, per garantir la vertebració territorial i que ningú es quede arrere de manera sistemàtica.

Ara bé, també som conscients que ni hi ha solucions màgiques ni determinades ocurrències solventen els actuals desequilibris territorials en la nostra comunitat. Menys encara promeses incomplides que generen frustració i agreugen la percepció de discriminació.

No es tracta de tindre dos capitals. Ni tres. No es tracta de fer jocs de paraules sinó d’entendre que una característica essencial de la Comunitat Valenciana és l’articulació d’un gran sistema de ciutats amb identitat pròpia que han de tindre un paper imprescindible i un diàleg permanent entre elles i amb la resta del territori.

El projecte compartit de la Comunitat Valenciana no s’entén sense un paper protagonista d’Alacant que el faça sentir membre d’una història, un territori i un futur compartits. Calen polítiques territorials de reequilibri, amb un paper clau en l’eix Alacant-Elx o la construcció d’infraestructures ferroviàries imprescindibles com la connexió amb l’Altet o el tren de la costa.

Deia abans que en Compromís no tenim hipoteques polítiques ni més obediència que la que devem al poble. I això ho hem portat fins les últimes conseqüències. Per exemple, amb l’elecció de les nostres candidatures a través d’un sistema de primàries que és el més participatiu, democràtic i transparent d’Espanya, situant-se a anys-llum de les de qualsevol altre partit.

Estes primàries, a banda de la virtut democràtica que tenen en elles mateixes, contenen una derivada potentíssima: qualsevol persona que forma part de les nostres candidatures, estiga en el lloc que estiga, ha sigut elegida per la gent en un procés obert i transparent: no tenim fitxatges, ni paracaigudistes, ni designacions digitals decidides en Madrid o Barcelona. Tenim gent normal, apassionada per millorar la vida de la gent, que dóna la cara i es deixa la pell.

Deia abans que a banda de descarbonitzar l’economia també estaria bé descabronitzar la política. Durant la campanya electoral que ja estem vivint ens submergirem en constants apel·lacions als sentiments front als arguments, probablement perquè qui fa ús dels sentiments és perquè no té arguments.
Viurem onades de testosterona embolicada de banderes i apel·lacions èpiques a la pàtria i al discurs fàcil. Ens obligaran a buscar enemics, interns i externs. Ja ho estan fent.

Parlen de pàtria, d’armes, de banderes i d’instints perquè els interessa, perquè així eviten parlar de la vida real de la gent, dels seus problemes, de les seues causes i de les solucions que calen. Perquè aspiren al vot de la por i de l’amígdala, perquè si explicaren el que realment volen fer, només els votarien aquells que se’n beneficiaran: els poderosos, els grups d’interés, els grans poders fàctics o grups de pressió. Eixa és la seua pàtria.

A mi, en canvi, m’agrada més parlar de màtria. M’agrada que entre totes i tots fem màtria.

Fer màtria és multiplicar la inversió social, com hem fet en esta legislatura. Fer màtria és dignificar l’educació pública reduint les ràtios, incrementant i formant el professorat, ampliant les beques-menjador i fomentant el plurilingüisme. Fer màtria és aplicar la justícia fiscal i acabar amb el tram autonòmic de l’IRPF més regressiu i injust de tot Espanya, que afavoria als rics i perjudicava les rendes mitjanes i baixes.

Fer màtria és, en definitiva, treballar per remoure les causes que generen les grans desigualtats del sistema en què vivim, que crea pobresa i exclusió, i treballar per crear una societat on ningú es quede arrere, una societat que garantisca la igualtat d’oportunitats i la justícia i cohesió social.

Fer màtria és que les persones se senten membres d’esta comunitat no pels colors d’una bandera ni pels accents d’una llengua, sinó pel benestar que els proporciona, per la felicitat que els genera i per la solidaritat que els impulsa.

Fer màtria és deixar d’enfrontar amb debats estèrils de confrontació i posar en el centre a les persones, els seus drets, les seues necessitats, les seues esperances. Fer màtria és descabronitzar la política.

Durant estos dies escoltarem com alguns responsables polítics, o millor dit, irresponsables polítics, apunten a gent o col·lectius com a responsables de la situació creada per una gestió de la crisi que ha desposseït drets i ha expulsat del sistema de protecció a centenars de milers de persones, o polítics que assenyalaran amb el dit a veïns o veïnes fent-los culpables de les seues pròpies malifetes.

Intentaran sembrar l’odi i la por, dos sentiments molt poderosos perquè paralitzen i generen ira. Però hi ha antídots molt més potents.

Front a l’odi, l’amor i front a la por, l’alegria. Dos valors imparables. L’estima i el somriure imparables de saber que, acabada una legislatura de canvi, comença una època de transformació profunda per a millorar el benestar de les persones i generar la felicitat de les xicotetes coses de tots els dies.

Moltes gràcies

Add comment

css.php