JOVENTUT I PARTICIPACIÓ: DE ZERO A CENT EN 2 ANYS

“En un any, hem aconseguit establir un vincle entre joventut i consistori, i les ferramentes per a portar a terme una participació ciutadana exemplar” 

 

Van ser crus els inicis. La taula per parar, la casa per fer i calaixos plens de no res, en el cas d’ambdues regidories que tinc el plaer de gestionar. Aquest fet, ens ha permès començar de nou, establint unes fermes i convincents bases amb les que començar, sense prejudicis ni subjectivismes, sempre en pro de les veïnes de Benicarló, de baix cap a dalt, assegurant cada esgraó abans de passar al següent.

 

Tasques diverses i desconegudes, per la novetat, de pressa i corrents, per no fer figa i que el canvi es tornés palpable, que sumat a la falta de personal que amb el temps hem anat solucionant, ens ha portat fins avui.

 

Revisar l’estat de les àrees de Joventut i Participació era la principal prioritat a dur a terme per conèixer la situació en que es trobava el consistori respecte a aquestes àrees. Pel que respecta a joventut, els diners disponibles estaven destinats a atendre una tarda i un matí a tot el jovent de Benicarló, la realització d’alguns cursos de possible interès com globusflexia i idiomes i tots ells sense massa afluència i resultat. Pel que a la participació respecta, aquesta es limitava a una partida de 2500€ que en ocasions servia per a reforçar altres àrees, sense projectes ni accions participatives, ni de transparència concretes. Sort que no es va extraviar el reglament de PC, ja que amb aquest mateix, latent, sense funció concreta, vam començar el nostre camí.

 

“Podem dir que el 2015, amb l’entrada al govern, va resultar prou profitós pel que a investigació i preparació respecta. Tot era qüestió d’ubicació”

 

Una de les primeres iniciatives a dur a terme va ser, obrir el torn de precs i preguntes per a que la ciutadania pogueren participar en certa mesura als plens. Era un inici molt bàsic, senzill, amb molt que desenvolupar i estudiar, però bé teníem que començar per algun lloc i ens va parèixer una mesura molt interessant que no podíem deixar de costat.

Els següents mesos investigarem si hi havia o quedava quelcom sobre participació a Benicarló. Vaig anar aprenent i relacionant les noves i actuals formes de treballar la participació en l’àmbit dels canvis de govern actuals. Analitzar la realitat a Benicarló era primordial per a poder seguir cap endavant, així que vam dur a terme unes jornades sobre participació ciutadana i joventut, conferenciades per experts en l’àmbit, on es va convidar obertament a formar part a tota la ciutadania, tenien que ser partícips dels inicis i les noves perspectives amb les que ara per ara Benicarló avança.

El 2016 va començar ja amb un projecte definit, Benicarló Participa. Aquest era fruit de la recollida i l’anàlisi de la realitat benicarlanda, va marcar les línies de treball de la regidoria, ja que vam començar a treballar transversalment en altres àrees de l’ajuntament per a la constitució i obertura dels consells sectorials municipals per mitjà de les taules de participació i treball. Es van establir mecanismes de participació, fòrums i assemblees, i més endavant, es va redactar i formalitzar el reglament de les preguntes al ple, mesura que ja es podia portar a terme durant la redacció i enllestiment d’aquest gràcies al ROF.

El temps passa volant i de sobte, comencem a parlar i a desenvolupar-ho, els primers pressupostos participatius de Benicarló i l’inici del projecte d’enfortiment del teixit associatiu que es farà per mitjà de cursos, amb l’objectiu d’ajudar a les associacions i entitats locals i per que no, comarcals si s’escau. Pensem i així ens ho fan saber, que es aquí mateix on Benicarló es posiciona capdavantera a les comarques del nord amb la seua Participació Ciutadana.

I el programa d’enfortiment del teixit associatiu també pioner a les nostres comarques. Reforç en els aspectes més importants de les associacions, part del motor de la participació.

Amb joventut es va procedir pot ser de manera més personal, donat que resulta un sector prou més clandestí, amagat, menyspreat? Així doncs, es va començar establint lligams i contactes amb els sectors juvenils del municipi. Vam voler fer visible la ferramenta del CIAJ (Centre d’Informació i Assessorament Juvenil), que fins ara havia estat quasi invisible i vam estudiar la millor manera d’oferir un servei de qualitat i utilitat millorant la obsoleta i crent oferta i programació dels cursos per al jovent.

“Vam instaurar la participació en cadascuna de les activitats i accions dutes a terme per la regidoria” 

“Vam posar la llavor per a la creació d’un grup de contacte de joves emprenedors”

Hi ha una norma, per dir-ho d’alguna manera. La regidoria de Joventut, sempre intenta fer partícips els joves emprenedors de la ciutat.  Així, Tota activitat que es porta a terme per part de la regidoria, sempre compta amb aquests i la disposició de les entitats i associacions juvenils.

Una de les fites més rellevants en aquesta legislatura, es l’accés, o obertura de la festivitat turística de la carxofa als joves de Benicarló i al turisme juvenil mitjançant l’Art & Xoc. Festival de caire Jamaicà amb la divulgació de la seua cultura i tradicions construït i contribuït per i amb joves entitats i emprenedors de Benicarló.

Mirant de concretar en quant a la participació juvenil, ens vam marcar tres fases inicials: la creació d’una plataforma de participació juvenil, PlayJove, seguidament la constitució d’un consell local de joventut i que la solvència d’aquest depengui de fons propis.

Des de la regidoria intentem promocionar totes aquelles activitats dutes a terme pels joves benicarlandos. Cal dir que hem estat molt actius en els fòrums convocats per a la creació de la nova llei de joventut i que per primera vegada a Benicarló, s’ha realitzat una fira dedicada a ells, la Fira de la Joventut. Aquesta, pretén ser plataforma de divulgació jove, d’escaparat cultural i activista, d’emprenedors, una fira on els valors del jovent passen a ser humans, madurs, que no infantils, esbojarrats i sens consciència com se’ns sol catalogar. Vitrina d’iniciatives en una societat diversa i canviant on difícilment solem, o millor, solíem trobar el nostre lloc.

Totes les seues activitats en les que ens impliquem i altres que nosaltres organitzem son obertes i participatives, comencen i transcorren amb una assemblea d’inici i una de tancament, ja no només per a les entitats juvenils sinó també per a tots els agents implicats en el jovent, la seua vida i promoció. El quedar i organitzar sens trellat, ha passat de moda. Hi ha una nova generació de joves, a qui si ens importa el que, com i quan ho fem, iper sobre de tot, que se’ns escolti i tingui en compte.

Comencem 2017 ja amb un projecte parell entre ambdues regidories i totalment definit amb tres pilars fonamentals: la participació, l’associacionisme i la Joventut.

“La participació s’inicia en la joventut i te com a motor el teixit associatiu” 

Continuem desenvolupant i millorant les accions realitzades fins ara i estudiem i encetem nous i possibles mecanismes. Elaborem el pla local de joventut, el qual s’extreu d’un calaix empolsegat i procedim a la seua revisió i renovació, així com actualització i adaptació a l’avui.

A hores d’ara encara no se’ns han esgotat les idees. Estem redactant el pla local de participació ciutadana, que engloba les noves accions de la regidoria, com l’elaboració d’un mapa d’associacions, un manual per a processos participatius, les normes bàsiques de la participació ciutadana, la creació de barris per al foment d’aquesta, una programació completa de cursos per a l’enfortiment del teixit associatiu i un organigrama de funcionament i vertebració de la participació en l’àmbit institucional, que te com a referència de gestió la Pròpia Regidoria de Participació Ciutadana, entre altres.

Donem forma a una amplia programació de xerrades i cursos temàtics per a la joventut amb la novetat de la integració dels joves amb diversitat funcional. Hem començat els contactes i assemblees informatives i formatives per a crear el consell local de la joventut, es programa una partida pressupostaria per a l’impuls de projectes de joventut, mentre, seguim apropant la participació a la ciutadania mitjançant jornades de rellevància, acabant amb la creació del consell local de participació ciutadana.

 

paulasimo

Add comment

css.php